מדרש מחול

מפגשי נשים בהם קוראים ומעבדים טקסטים יהודיים ושירה יהודית כמו פיוטים, פרקי אבות, סיפורי מקרא ועוד. במפגשים המחול  הוא כלי פרשני עם דגש על ביטוי אישי ויצירתי.

לפרטים  ישירות אלי 0547364662  ,  ronisagiv@gmail.com 
כל ראש חודש בשבוע הראשון במסגרת חוגי האימפרוביזציה השבועיים שלי

על המדרש

'אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש' (מתוך הגמרא – בבלי,חגיגה ג, ע"א).

במקרא הפועל דר"ש הוא חיפוש, בקשה, חקירה ובירור. חז"ל מתיחסים לפועל דר"ש לכל חיפוש בפסוקי המקרא כדי להעלות מסקנות חדשות בהלכה ובאגדה. החיפוש והחידוש שלי הוא בלימוד בעזרת המוזיקה והתנועה.

“ואותי יום יום ידרשון... קרבת אלוהים יחפצון" (ישעיה נח, ב).

“ כי כה אמר ה'... לבית ישראל דרשוני – וחיו" ( עמוס ה, ד).

המפגשים יכולים להתאים לערבי ראש חודש או לכל מטרה ויכולים להינתן כמספר מפגשים או כסדנא חד פעמית.

אין צורך בניסיון קודם במחול או בלימודי  יהדות.

תגיות: לימודי יהדות לנשים מתחזקים חזרה למקורות